.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - LAUREACI I FINALIŒCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
Movie1

REKRUTACJA UCZNIÓW
do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej trwały będą od 1 lutego do 19 lutego 2021 r.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 do 15.00

 

2. Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 1 do 12 marca 2021 r. oraz od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r. w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zatwierdzone w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r.

Nabór uczniów na rok szkolny 2021/22 do klasy I prowadzony będzie wg zasad i terminów określonych w harmonogramie.

 

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2021/2022

do klasy PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku

 

Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej przez rodziców

zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

od 01.02 do 19.02.2021 r.

do godz. 15.00

 

Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Ustalenie liczby wolnych miejsc

w poszczególnych szkołach podstawowych

26.02.2021 r.

10.05.2021

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie

przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03. – 12.03.2021 r.

do godz. 15:00

11.05. - 13.08.2021
do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

19.03.2021 r.

do godz. 15:00

20.08.2021 r.

do godz. 15:00

4

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły do której

zostało zakwalifikowane

22.03. – 26.03.2021 r.

do godz. 15:00

23.08 – 25. 08.2021 r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.03.2021 r.

do godz. 15:00

26.08.2021

do godz. 15:00

6

Procedura odwoławcza

od 30.03.2021 r.

od 27.08.2021

 

4. Ważne dokumenty rekrutacyjne.

UCHWAŁA Nr XXXll/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia  29.01.2021 r.

 


 

5. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku.

Boczna, Cerkiewna, Daszyńskiego, E. Plater, Franciszkańska, F. Gieli, Głowackiego, Grunwaldzka, Grodka, Grzegorza, Jagiellońska (do skrzyżowania z ul. Podgórze), Joselewicza, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony (od skrzyżowania z ul. Podgórze), Kościuszki (do nr 28), Ks. Prałata Adama Sudoła, Lenartowicza, Łazienna, 3 – go Maja, Mickiewicza (do nr 38), Mniszek Tchórznickiego, Modrzewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego, Plac Św. Jana, Plac Św. Michała, II Pułku Strzelców Podhalańskich, Rybacka, Rynek, Sanowa, Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza), Sobieskiego, Szopena, Wałowa, Wąska, Winna, Zacisze, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka, Żwirki i Wigury, Żydowska.

 


 

 
Data i Godzina:
Do wakacji:
Plan lekcji:
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę