.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - NADANIE IMIENIA SZKOLE

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - NAJLEPSI ABSOLWENCI

  - LAUREACI i FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - PASJONACI PRZYRODY

  - MISTRZ NAUK
                    PRZYRODNICZYCH

  - SZÓSTKA W ROZUMIE
         Konkurs Matematyczny

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
EMOCJONALNEJ

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
Movie1

REKRUTACJA UCZNIÓW
do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ w roku szkolnym 2022/2023

 

1. Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej trwały będą od 1 lutego do 25 lutego 2022 r.

Wnioski można składać codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 do 15.00 (we wtorek do godziny 17.00)

 

2. Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 1 do 18 marca 2022 r. oraz od 10 maja do 12 sierpnia 2022 r. w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zatwierdzone w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r.

Nabór uczniów na rok szkolny 2022/23 do klasy I prowadzony będzie wg zasad i terminów określonych w harmonogramie.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2022/2023

do klasy PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku

 

Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej przez rodziców

zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

od 01.02 do 25.02.2022 r.

do godz. 15.00

 

Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Ustalenie liczby wolnych miejsc

w poszczególnych szkołach podstawowych

28.02.2022 r.

09.05.2022

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie

przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03. – 18.03.2022 r.

do godz. 15:00

10.05. - 12.08.2022
do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

23.03.2022 r.

do godz. 15:00

19.08.2022 r.

do godz. 15:00

4

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły do której

zostało zakwalifikowane

24.03. – 30.03.2022 r.

do godz. 15:00

22.08 – 25. 08.2022 r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.03.2022 r.

do godz. 15:00

26.08.2022

do godz. 15:00

6

Procedura odwoławcza

od 01.04.2022 r.

od 29.08.2022

 

4. Ważne dokumenty rekrutacyjne.

UCHWAŁA Nr XXXll/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 20/01/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia  27.01.2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku

 


 

5. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku.

Boczna, Cerkiewna, Daszyńskiego, E. Plater, Franciszkańska, F. Gielii, Głowackiego, Grunwaldzka, Grodka, Grzegorza, Jagiellońska (parzyste do nr 44, nieparzyste do nr 35), Joselewicza, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony (od nr 23), Kościuszki (do nr 34), Ks. Prałata Adama Sudoła, Lenartowicza, Łazienna, 3 – go Maja, Mickiewicza (parzyste do nr 36, nieparzyste do nr 29), Mniszek Tchórznickiego, Modrzewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego, Plac Św. Jana, Plac Św. Michała, II Pułku Strzelców Podhalańskich, Rybacka, Rynek, Sanowa, Słowackiego (parzyste do nr 20, nieparzyste do nr 43), Jana III Sobieskiego, Szopena, Wałowa, Wąska, Winna, Zacisze, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka, Żwirki i Wigury, Żydowska.


 

 
Data i Godzina:
Do końca wakacji:
Plan lekcji:
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę