.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - LAUREACI I FINALIŒCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku...
      - deklaracja korzystania
                              z obiadów

      - jadłospis w marcu
      - jadłospis w lutym
      - jadłospis w styczniu
      - jadłospis w grudniu
      - jadłospis w listopadzie
      - jadłospis w październiku
      - jadłospis we wrześniu

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  DYPLOMY
I PODZIĘKOWANIA

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
 
Movie1

BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ TO: 577 558 700


 

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że gotowe do wypełnienia DEKLARACJE OBIADOWE można pobrać ze strony internetowej lub w stołówce szkolnej. Wypełnione deklaracje należy złożyć u wychowawców klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Opłata za obiady w MARCU wynoszą:

--- PIERWSZE i DRUGIE danie: 160,60 zł. (22 dni x 7,30 zł.),

--- tylko PIERWSZE danie: 66,00 zł. (22 dni x 3,00 zł.),

--- tylko DRUGIE danie: 121,00 zł. (22 dni x 5,50 zł.).

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać) oraz o terminowe wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca!

Istnieje możliwość dokonywania wpłat z konta bankowego. Dzięki temu będziemy mogli dokonywać zwrotów bezpośrednio na te konta.

Niezbędne dane do wpłat to:

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku

Numer rachunku: 23 8642 0002 2001 0060 8987 0003

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

!!!  BRAK WPŁAT w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków  !!!

Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, tj. np. rezygnacja, przejście tylko na jedno danie, będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

 


 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

Cena zestawu obiadowego (zupa + drugie danie + kompot): 7,30 zł.

Istnieje możliwość wykupienia połowy zestawu w cenie:

I danie ( zupa): 3,00 zł.

II danie + kompot: 5,50 zł.

pod warunkiem złożenia pisemnej DEKLARACJE OBIADOWE

 


 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

1. Stołówka szkolna SP8 jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Sanoku.

2. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 13:30.

3. Wpłata za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku, 38-500 SANOK, ul. Jana III Sobieskiego 5.

nr rachunku: 23 8642 0002 2001 0060 8987 0003

tytułem: wpłata za obiady; klasa; imię i nazwisko ucznia; za miesiąc

4. Nieobecności dzieci na obiadach można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:30 (Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca).

5. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6. Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, tj. np. rezygnacja, przejście tylko na jedno danie, będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

7. W przypadku braku pisemnej rezygnacji Rodzic - prawny Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.

8. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.

9. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w jadalni osobom niespożywającym posiłków.

10. Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.

11. Wszystkie aktualne informacje publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz zamieszczane na tablicy obok jadalni.

 

!!!  SERDECZNIE ZAPRASZAM  !!!

Małgorzata Skarbowska

Kierownik Stołówki i Świetlicy Szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku

 

 

 

 

 

 

 

 
Data i Godzina:
Rok szkolny 2020/2021
już za:

Plan lekcji:
KORONAWIRUS
PROJEKTY ZEWNĘTRZNE
REKRUTACJA 2020/2021
Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001