.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - LAUREACI i FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku...
      - deklaracja korzystania
                              z obiadów

      - jadłospis we wrześniu

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
EMOCJONALNEJ

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
Movie1

BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ TO: 577 558 700


 

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że w związku ze zmianą dostawcy posiłków, obiady – cały zestaw (zupa, II danie i kompot) będą wydawane tylko dla uczniów klas I – IV.

 

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać) oraz o terminowe wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca!

Istnieje możliwość dokonywania wpłat z konta bankowego. Dzięki temu będziemy mogli dokonywać zwrotów bezpośrednio na te konta.

Niezbędne dane do wpłat to:

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku

Numer rachunku: 05 1240 1792 1111 0011 0322 4023

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

!!!  BRAK WPŁAT w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków  !!!

 

Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

 


Cena zestawu obiadowego (zupa + drugie danie + kompot): 9,50 zł.


 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

1. Stołówka szkolna SP8 jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową: NIEBO W GĘBIE - Catering Sanok.

2. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 13:30.

3. Wpłata za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku, 38-500 SANOK, ul. Jana III Sobieskiego 5.

nr rachunku: 05 1240 1792 1111 0011 0322 4023

tytułem: wpłata za obiady; klasa; imię i nazwisko ucznia; za miesiąc

4. Nieobecności dzieci na obiadach można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:30 (Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca).

5. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6. Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

7. W przypadku braku pisemnej rezygnacji lub telefonicznej – kierownikowi świetlicy, Rodzic - prawny Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.

8. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.

9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.

10. Wszystkie aktualne informacje publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz zamieszczane na tablicy obok jadalni i w przedsionku szkoły

 

!!!  SERDECZNIE ZAPRASZAM  !!!

Małgorzata Skarbowska

Kierownik Stołówki i Świetlicy Szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku

 

 

 

 

 

 

 

 
Data i Godzina:
Do wakacji:
Plan lekcji:
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę