.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - LAUREACI I FINALIŒCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  DYPLOMY
I PODZIĘKOWANIA

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
 
Movie1

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku

 

Przewodnicząca - Beata Bach

zastępca - Agnieszka Sarama

sekretarz - Paula Ostrowska Baran

skarbnik - Kamila Gruszecka

 

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

--- szkoła podstawowa:

Klasa 1a:

Klasa 1b:

Klasa 1c:

Klasa 2a:

Klasa 2b:

Klasa 3a:

Klasa 3b:

Klasa 4a:

Klasa 4b:

Klasa 5a:

Klasa 5b:

Klasa 6a:

Klasa 6b:

Klasa 7a:

Klasa 8a:

 

 


Ważne dokumenty:


 

Dni wolne  od zajęć od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 zaopiniowane przez Radę Rodziców:

 

-- 31 października 2019 r. (dzień przed Wszystkimi Świętymi)

--- 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek po Nowym Roku)

--- 21, 22, 23  kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

--- 24 kwietnia 2020 r. (piątek po egzaminie ósmoklasisty)

--- 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

 
Data i Godzina:
Rok szkolny 2020/2021
już za:

Plan lekcji:
KORONAWIRUS
PROJEKTY ZEWNĘTRZNE
REKRUTACJA 2020/2021
Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001