.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - NADANIE IMIENIA SZKOLE

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - NAJLEPSI ABSOLWENCI

  - LAUREACI i FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW
          - Nieobowiązkowe
              Ubezpieczenie Szkolne

          - Ubezpieczenie Szkolne
                               2021/2022  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - PASJONACI PRZYRODY

  - MISTRZ NAUK
                    PRZYRODNICZYCH

  - SZÓSTKA W ROZUMIE
         Konkurs Matematyczny

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
EMOCJONALNEJ

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
Movie1

RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca - Katarzyna Leśniak

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Futryk

Wiceprzewodnicząca oraz skarbnik - Monika Czyż

Członek prezydium - Ewa Czopor

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Ewelina Galik i Anna Frączek - Szczepkowska

 

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa 1a: Sebastian Niżnik

Klasa 1b: Kinga Kadubiec

Klasa 2a: Agnieszka Pałęcka

Klasa 2b: Anna Frączek - Szczepkowska

Klasa 2c: Anita Jankowska - Ziarko

Klasa 3a: Ewa Czopor

Klasa 3b: Bartosz Drwięga

Klasa 4a: Monika Czyż

Klasa 4b: Anita Mołczan

Klasa 4c: Justyna Niemiec

Klasa 5a: Katarzyna Futryk

Klasa 5b: Klaudia Szczepaniak

Klasa 6a: Joanna Klimkowska

Klasa 6b: Bernadetta Nocuń

Klasa 6c: Justyna Trojanowska

Klasa 7a: Katarzyna Leśniak

Klasa 7b: Ewelina Galik

Klasa 8a: Barbara Teleżyńska - Zagórda

Klasa 8b: Sabina Frydryk

 Ważne dokumenty:


 

Dni wolne  od zajęć od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023 do zaopiniowania przez Radę Rodziców:

 

--- 31 października 2022 r. (poniedziałek),

--- 22 grudnia 2022 r. (czwartek),

--- 2 stycznia 2023 (poniedziałek),

--- 2 maja 2023 r. (wtorek),

--- 23, 24, 25  maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty),

--- 9 czerwca 2023 r. (piątek).

 


Drodzy Rodzice

Ważna informacja dotycząca ubezpieczeń, która będziemy przypominać co jakiś czas zwłaszcza pod koniec roku szkolnego.

To jest ostatni rok, w którym Rada Rodziców będzie pośredniczyć/wybierać/sugerować i podpisywać umowę ubezpieczenia dla dzieci poniekąd w imieniu Was wszystkich.

Od przyszłego roku, tylko WY - Rodzice będziecie ubezpieczać indywidualnie swoje dzieci – jeśli będziecie mieli w ogóle takie życzenie i zapotrzebowanie.

Wariantów każda firma ubezpieczeniowa ma dużo, nie ma konieczności organizowania spotkań z rodzicami, nie ma potrzeby zbierania składek, nie ma żadnej dokumentacji papierowej. Pozwoli to m.in. uniknąć sytuacji, w której rodzice „pytają”, dlaczego to ubezpieczenie wybrane, jak tamto jest lepsze…

Informuję, że już od kilku lat w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od NNW i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Ponadto przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Katarzyna Leśniak,

Przewodnicząca RR SP8 Sanok

 


 

 
Data i Godzina:
Do wakacji:
Plan lekcji:
LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

CIEKAWE PROJEKTY
RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę