.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - LAUREACI I FINALIŒCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku
          - Siatkarski Ośrodek
                                 Szkolny

          - MISTRZOWIE sportu
          - nasze osi±gnięcia
          - "Złota DZIESIĄTKA"
          - Kronika Sportowa
          - nasze zajęcia


  NASZE DZIAŁANIA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  DYPLOMY
I PODZIĘKOWANIA

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

ZŁOTA DZIESIĄTKA

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku


Uczniowie startując w zawodach, w których reprezentują szkołę, otrzymują punkty w zależności od szczebla zawodów:

1.  

Zawody gminne

15 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

8 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

6 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

3 pkt.

2.  

Zawody powiatowe

30 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

15 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

10 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

5 pkt.

3.  

Zawody rejonowe

50 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

25 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

18 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

10 pkt.

4.  

Pófinał wojewódzki

70 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

35 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

25 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

15 pkt.

5.  

Zawody wojewódzkie

100 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

50 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

35 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

20 pkt.

Najlepsi uczniowie, podczas podsumowania roku sportowego w czerwcu, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie, którzy otrzymają ocenę z zachowania niższą niż poprawną lub ocenę semestralną niedostateczną nie będą mogli wziąć udziału w konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest także ocena co najmniej bardzo dobra z wychowania fizycznego.


 

 

 

 

 
Data i Godzina:
Wakacje już za:
Plan lekcji:
PROJEKTY ZEWNĘTRZNE
REKRUTACJA 2020/2021
Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001