.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - NADANIE IMIENIA SZKOLE

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - NAJLEPSI ABSOLWENCI

  - LAUREACI i FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - PASJONACI PRZYRODY

  - MISTRZ NAUK
                    PRZYRODNICZYCH

  - SZÓSTKA W ROZUMIE
         Konkurs Matematyczny

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
EMOCJONALNEJ

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
SP8 Sanok

MODERNIZACJA Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku
30 maja 2022 roku


Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

W dniu 30 maja 2022 r. otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość o przyznaniu środków finansowych
na modernizację Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku
z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych

.

  1  ||  MODERNIZACJA SZKOŁY - to już pewne...

  1  ||  МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ - це точно...

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Przez wiele lat czyniliśmy starania i zabiegaliśmy o sfinalizowanie inwestycji mającej na celu zarówno naprawę elewacji zewnętrznej, jak i dostosowania szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek naszej szkoły zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
poprzez budowę windy, montaż pochwytów, wymianę oświetlenia, zastosowania kontrastowej kolorystyki. Przy drzwiach zamontowane zostaną tabliczki z napisami Braille’a oraz komunikatory głosowe,
a w części pomieszczeń dydaktycznych meble oraz rolety dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostaną także sanitariaty. Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku szkoły poprzez przebudowę i docieplenie  elewacji.
Budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, docieplony zostanie strych, zmienione pokrycie dachowe oraz wymianie ulegnie część stolarki okiennej małej sali gimnastycznej.
W części pomieszczeń budynku szkoły zamontowana zostanie klimatyzacja.

Realizacja przedsięwzięcia zlikwiduje bariery w dostępności budynku szkolnego,
tym samym zapobiegając  dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Ogromne podziękowania kieruję na ręce
Pana Tomasza Matuszewskiego Burmistrza Miasta Sanoka

za wszelkie starania, które doprowadziły do pozyskania środków
na tę potrzebną naszej szkole inwestycję.

Jednocześnie żywimy nadzieję, że Rada Miasta Sanoka wesprze tę inwestycję,
podejmując stosowne uchwały, zabezpieczające środki potrzebne na wkład własny.

Robert Zoszak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 8
im. Królowej Zofii w Sanoku

 

  Wtorek  31.05.2022  ||  Dodał:   Dyrektor

.
.
 
Data i Godzina:
Do wakacji:
Plan lekcji:
LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

CIEKAWE PROJEKTY
RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę