.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - NADANIE IMIENIA SZKOLE

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - NAJLEPSI ABSOLWENCI

  - LAUREACI i FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - ZAGROŻENIA
                 E-PAPIEROSAMI   

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - WYCHOWANIE
         DO ŻYCIA W RODZINIE

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - LOGOPEDA

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - NAUKA ZDALNA

  - JĘZYK POLSKI

  - JĘZYKI OBCE

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - TWOJE DANE
              - TWOJA SPRAWA

  - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

  - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  - PASJONACI PRZYRODY

  - MISTRZ NAUK
                    PRZYRODNICZYCH

  - SZÓSTKA W ROZUMIE
         Konkurs Matematyczny

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA
          - PROMOTOR Ekologii

 

  - SZKOŁA PROMUJĄCA
                               ZDROWIE

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
EMOCJONALNEJ

  WSPIERAMY

  DYPLOMY
PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY

SANOCKIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
KORONAWIRUS

SIGNAL IDUNA
ZGŁOŚ SZKODĘ

 
Movie1

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT - ciekawe spotkanie w Świetlicy Szkolnej (17 kwietnia 2018 r.)

W ramach zajęć "Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT" w Świetlicy Szkolnej zorganizowano spotkanie z Panią Amelią Piegdoń - Prezes LOP w Sanoku.

Tematyka  zajęć to – WIOSNA WOKÓŁ NAS.  Uczniowie poznawali zwiastuny tej pory roku; gatunki kwiatów, które już od dłuższego czasu możemy podziwiać w lasach, na łąkach czy wzdłuż strumyków.  Każdy z nas wie, że najlepsza i najtrwalsza nauka jest wtedy jak czegoś dotkniemy, zobaczymy, a nawet skosztujemy. Dlatego na zajęciach poprzez zabawę i naukę oddziaływano na wszystkie zmysły  naszych najmłodszych. Były informacje, krzyżówki, burza mózgów na temat wartości pracy pszczół i innych owadów. Uczniowie mieli możliwość pooglądać budowę  ula, oglądali ramki z woskiem i miodem.

Przeprowadzono konkurs na temat ochrony środowiska i zadań młodego ekologa. Zwycięzcy otrzymali budki lęgowe ptaków ufundowane przez Nadleśnictwo  Lesko.

więcej działań w dziale  EKOLOGIA


PROMOTOR EKOLOGII - zadanie 5 - karmniki i drugie życie odpadów i dokarmianie ptaków (14 kwietnia 2018 r.)

PRZYPOMINAMY, że JURY konkursu, w związku z trudnością wykonania Zadanie 5 - EKO, które dotyczy wykonania karmików dla ptaków, postanowiło, że klasy młodsze mogły wykonać zamiennie, prace plastyczne dotyczące "Drugiego życia odpadów i dokarmiania ptaków".

Po dokonaniu oceny zadań na prowadzeniu pozostaje klasa 2d gimnazjum z dorobkiem 83,5 pkt., na drugim miejscu znajduje się klasa 1a szkoły podstawowej - 77,5 pkt., zaś na miejscu trzecim - klasa 2a szkoły podstawowej - 73 pkt.

PRZYPOMINAMY również, że Zadanie 7 - EKO dotyczy zbiórka plastikowych nakrętek, zaś Zadanie 8 - EKO to zbiórka zużytych baterii.

Ponownie zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą EKO-RYWALIZACJĘ. Dzięki naszym działaniom - WSPÓLNIE OCHRONIMY ZIEMIĘ.

szczegółowe wyniki rywalizacji i protokół komisji...


"SUKCES NASZYCH EKOLOGÓW I PRZYRODNIKÓW" - nasi uczniowie FINALISTAMI (13 kwietnia 2018 r.)
Niezmiernie miło nam poinformować o kolejnych SUKCESACH naszych ekologów i przyrodników.

Tym razem Izabela Brejta, Wiktoria Ziobro, Anna Masłowska i Dawid Dmitrzak - wszyscy z klasy 3b, uzyskali zaszczytny tytuł FINALISTÓW XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu "Poznajmey Parki Krajobrazowe Polski", który został zorganizowany pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Opiekę merytoryczną nad uczniami pełniła p. Maria Trzeciak - nauczyciel geografii, biologii i przyrody.

więcej działań w dziale  EKOLOGIA


"POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI" - nasi uczniowie FINALISTAMI (6 kwietnia 2018 r.)

Nasi uczniowie zostali FINALISTAMI XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Do finału zakwalifikowało się dziewięć ekip - reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych, położonych na terenie województwa podkarpackiego.

Dyplomy oraz narody, wręczyła p. Maria Kurowska - WiceMarszałek Województwa Podkarpackiego oraz p. Jerzy Wolski - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Zwycięską drużyną okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej pod opieką Beaty Owoc. Młodzież ta będzie reprezentować województwo podkarpackie na etapie ogólnopolskim konkursu, który będzie organizowany w czerwcu przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zespoły Parków Krajobrazowych Polski, pod Honorowym Patronatem Kuratorów Oświaty. Jego celem jest między innymi:

--- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Parków Krajobrazowych Polski,

--- poszerzanie wiadomości z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony przyrody,

--- rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

--- rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi,

--- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

--- motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

Udział w konkursie obok poszerzenia wiedzy uczestników winien kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych z gmin wchodzących w skład parków krajobrazowych i ich otulin.

Nasza drużyna w składzie: Izabela Brejta, Anna Masłowska, Wiktoria Ziobro i Dawid Dmitrzak otrzymała tytuł FINALISTY, a była przygotowywana przez p. Marię Trzeciak.

Nagrody były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Konkursowe zmagania uświetnił swoim występem Zespół Hejnalistów „TROPEM WILKA” z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku z p. Jadwigą Szylak - dyrektorem szkoły.

więcej działań proekologicznych w dziale  EKOLOGIA


"MŁODY PRZYRODNIK" - VII edycja konkursu rozstrzygnięta (8 marca 2018 r.)

W dniu 27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku odbył się VII edycja Międzypowiatowego Konkursu Przyrodniczego ”MŁODY PRZYRODNIK”.

Konkurs został przygotowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych interesujących się tematyką geografii, chemii, fizyki i biologii. Do konkursu przystąpiło 36 osób, wśród  uczestników znaleźli się uczniowie z 12 szkół podstawowych z Sanoka i okolic: SP 2 Sanok, SP 3 Sanok, SP 4 Sanok, SP 6 Sanok, SP Jaćmierz, SP Czaszyn, SP Pakoszówka, SP Lutowiska, SP Pielnia, SP Zarszyn, SP Besko i SP Niebieszczany.

Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu złożonego z 25 zadań, za które mogli osiągnąć 86 punktów. Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. Anety Pelc i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych po podsumowaniu wyników, ogłosiła listę laureatów:

I miejsce – Emilia Wojtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku,

II miejsce – Zuzanna Kita ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku,

II miejsce – Joanna Koczera ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku,

III miejsce – Karol Trzaska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku,

III miejsce – Natalia Oleksów ze Szkoły Podstawowej w Czaszynie,

III miejsce – Karolina Karczmarska ze Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu.

W klasyfikacji drużynowej:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku (201,5 pkt.),

II miejsce – Szkoła Podstawowa  w Czaszynie (195 pkt.),

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku (193 pkt.),

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu (182 pkt.).

Wszyscy zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy pamiątkowe. Konkurs osiągnął zamierzony cel tj. wykazał dużą wiedzę i umiejętności z nauk przyrodniczych wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

!!!  SERDECZNIE GRATULUJEMY zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu

i zachęcamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału

w VIII (ostatniej) edycji tego konkursu w następnym roku szkolnym  !!!


LAUREACI V EDYCJI KONKURSU - "W zdrowym ciele - zdrowy duch" (3 marca 2018 r.)

21.02.2018 r. odbyła się V edycja Regionalnego Konkursu „W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Ta edycja odbyła się pod hasłem „Wpływ żywności modyfikowanej na zdrowie człowieka”, organizowanego przez Instytut Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Uroczyste przemówienie wygłosił dyrektor szkoły mgr inż. Józef Gocko oraz obecny podczas konkursu poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski.

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu i opracowaniu multimedialnej prezentacji tematycznie związanej z tematem konkursu. Laureatami za wykonanie najlepszego plakatu zostali uczniowie naszej szkoły Dawid Dmitrzak i Patrycja Wójcik oraz Natalia Biel i Kamila Tokarz ze Szkoły Podstawowej w Pobiednie, którym SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i bardzo ciekawie przedstawiali swoje prace. Rywalizacja była ogromna, wystąpiło 12 zespołów z 11 szkół z całego rejonu. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe, a ich opiekunowie podziękowania za zmobilizowanie młodzieży do podjęcia wyzwania. Uczniowie naszej szkoły przygotowali swoją pracę pod czujnym okiem Pani Marii Trzeciak.

Szczególne podziękowania za pomoc w wykonaniu plakatu ślemy dla Pani Marzeny Radwańskiej.

Podczas konkursu zorganizowano bardzo ciekawą prelekcję i przygotowano dodatkowe atrakcję dla wszystkich uczestników.


PROMOTOR EKOLOGII - zadanie 4 - ekologiczne ozdoby choinkowe i świąteczny wystrój sal (13 lutego 2018 r.)

Podsumowaliśmy Zadanie 4 - EKO, które dotyczyło wykonania ekologicznych ozdób choinkowych i ekologicznego, świątecznego wystroju klas. Miło nam, że do tego zadania przystąpiły wszystkie klasy pod opieką swoich wychowawców.

!!!  WIELKIE GRATULACJE DLA WSZYSTKICH  !!!

Jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc  – opiekunki SK Ekologicznego oraz jego członkowie w składzie: Gabriela Wojtanowicz, Natalia Czopor, Maria Bańkowska, Gracjan Kita podliczyło wyniki współzawodnictwa.

W tym zadaniu NAJLEPSZA okazała się klasa 1a szkoły podstawowej, a na drugim, ex aequo, klasa 3a szkoły podstawowej i klasa 2d gimnazjum.

Po podsumowaniu punktów, w klasyfikacji po czterech zadaniach,  na I miejscu pozostaje klasa 2d gimnazjum, na II miejscu - klasa 1a szkoły podstawowej, a na III miejscu - klasa 2a szkoły podstawowej.

 

KOLEJNY RAZ PRZYPOMINAM: przy realizacji każdego zadania liczy się współpraca całego zespołu klasowego. BĄDŹ EKO - segreguj surowce wtórne.

szczegółowe wyniki rywalizacji i protokół komisji...


ETAP WOJEWÓDZKI - kwalifikacje naszej drużyny (23 stycznia 2018 r.)

W dniu 12 stycznia 2018 roku Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadzili trzeci - parkowy etap XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W dwóch miejscowościach  Parków Krajobrazowych: Południowo-Rroztoczańskim – Horyńcu-Zdroju i Pogórza Przemyskiego - Birczy, młodzież z klas gimnazjalnych z 9 szkół pisała testy z wybory, składające się z 25 pytań zamkniętych, kwalifikujące jeden zespół czteroosobowy z każdego parku krajobrazowego do kolejnego IV-wojewódzkiego etapu konkursu.

W Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, a dokładniej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczański” Nadleśnictwa Bircza spotkali się uczniowie z 7 szkół tj. Birczy, Krasiczyna i  Krzywczy (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego) oraz Nr 8  w Sanoku, Ropienki, Tyrawy Wołoskiej i Uherzec Mineralnych (Park Krajobrazowy Gór Słonnych).

Na terenie Południowo-Rroztoczańskiego Parku Krajobrazowego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju rywalizowały ze sobą dwie szkoły tj. z Narola i Horyńca-Zdroju.

Każda drużyna uczestnicząca w III-parkowy etapie miała 30 minut na wypełnienie testu.

Po jego ocenie do etapu IV-wojewódzkiego zakwalifikowała się nasza drużyna i młodzież z Krzywczy. Gratulujemy zwycięzcom Izabeli Brejcie, Annie Masłowskiej, Wiktorii Ziobro, Dawidowi Dmitrzakowi. To kolejny sukces naszej szkoły na tym szczeblu konkursu.

!!!  Trzymamy kciuki za zwycięstwo w Rzeszowie. Gratulacje  !!!


PROMOTOR EKOLOGII - zadanie 3 - EKO - ROK RZEKI WISŁY (14 stycznia 2018 r.)

Pod koniec roku 2017 dokonaliśmy podsumowania konkursu plastycznego, który polegał na „Wykonaniu plakatu do Ogólnopolskiego Projektu ROK RZEKI  WISŁY” w ramach rywalizacji międzyklasowej o tytuł Najlepszej Klasy Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku.

Jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc  – opiekunki SK Ekologicznego oraz jego członkowie w składzie: Gabriela Wojtanowicz, Natalia Czopor, Maria Bańkowska, Gracjan Kita podliczyło wyniki współzawodnictwa.

W ramach tej rywalizacji na I miejscu uplasowała się klasa 2d gimnazjum, która wykonała 19 plakatów, na II miejscu - klasa 3a szkoły podstawowej: 12 plakatów, a na III miejscu - klasa 2a szkoły podstawowej: 8 plakatów.

Najładniejsze plakaty wykonali:

--- Kornelia Domańska z klasy 1a szkoły podstawowej,

--- Oliwier Wolanin z klasy 4a szkoły podstawowej,

--- Mateusz Polański z klasy 7a szkoły podstawowej,

--- Sandra Stanisławska i Patrycja Świętoniowska z klasy 2d gimnazjum.

!!!  Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  !!!

PRZYPOMINAM: przy realizacji każdego zadania liczy się współpraca całego zespołu klasowego. BĄDŹ EKO - segreguj surowce wtórne.

szczegółowe wyniki rywalizacji i protokół komisji... 


PROMOTOR EKOLOGII - zadanie 2 - EKO - poza nami (28 grudnia 2017 r.)

Podsumowaliśmy zadanie 2 - EKO, które dotyczyło zbiórki BATERII oraz płyt CD i DVD. Po podliczeniu wyników nastąpiło przetasowanie w klasyfikacji generalnej.

Na pierwsze miejsce wysunęli się uczniowie klasy 2d gimnazjum z dorobkiem 40 pkt. przeliczeniowych (zebrali 1.503 baterie i 202 płyty CD i DVD).

Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy 1a szkoły podstawowej z dorobkiem 39 pkt. przeliczeniowych (zebrali 5.415 baterii i 150 płyt CD i DVD).

Trzecie miejsce przypadło uczniom klasy 2a szkoły podstawowej z dorobkiem 35 pkt. przeliczeniowych (zebrali 2.159 baterii i 70 płyt CD i DVD).

W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Ksawery Miranowicz z klasy 1a szkoły podstawowej, który zebrał 5.000 baterii, na drugiej pozycji uplasowała się Joanna Piech z klasy 2a gimnazjum, która zebrała 2.159 baterii, a na trzecim miejscu Kamil Pisiak z klasy 2d gimnazjum, który zebrał 1.316 baterii.

!!!  WSZYSTKIM SZKOLNYM EKOLOGOM SERDECZNIE GRATULUJEMY  !!!

PRZYPOMINAM: przy realizacji każdego zadania liczy się współpraca całego zespołu klasowego. BĄDŹ EKO - segreguj surowce wtórne.

szczegółowe wyniki rywalizacji i protokół komisji... 


ROK RZEKI WISŁY - konkurs na plakat (25 listopada 2017 r.)

Przystępujemy do realizacji ZADANIA 3 EKO pod hasłem „ROK RZEKI WISŁY”, w ramach Ogólnopolskiej Kampania na rzecz rzeki Wisły.

Wasze zadanie polega na wykonaniu plakatu na jeden z dwóch tematów:

--- „Miasta nad Wisłą za 20 lat”,

--- „Ochrona przyrody nad Wisłą”.

Każda klasa wykonuje dowolną liczbę plakatów (indywidualnie lub w 3 - osobowych drużynach). Im więcej plakatów, tym większa ilość punktów dla klasy. Wszystkie prace będą wystawione podczas obchodów Dnia Rzeki Wisły w naszej szkole w dniu 14.12.2017r.

Dwie, najładniejsze prace z każdej klasy otrzymają nagrody rzeczowe na zakończenie roku.

Prace zbierają koordynatorki konkursu, czyli panie: Maria Trzeciak i Aneta Pelc w dniach od 4 do 7 grudnia 2017r.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

oficjalna strona Ogólnopolskiej Kampanii ROK RZEKI WISŁY... 


PROMOTOR EKOLOGII - zadanie 1 - EKO - rozstrzygnięte (5 listopada 2017 r.)

Z małym poślizgiem, ale to dlatego, że chcieliśmy dać szanse wszystkim klasom dobrze wystartować, dokonaliśmy podsumowania ZADANIA 1 - EKO, które dotyczyło zbiórki plastikowych nakrętek.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem była to I TURA zbiórki tego surowca. Zbieramy jak co roku dla podopiecznych Fundacji CZAS NADZIEI.

W tej rywalizacji wyłoniła się pierwsza trójka, z BARDZO miły zaskoczeniem. Otóż na miejscu pierwszym znaleźli się uczniowie klasy 2a szkoły podstawowej z dorobkiem 20.106 nakrętek. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 1a szkoły podstawowej z dorobkiem 8.295 nakrętek. Na trzecim miejscu, goniąca stawkę klasa 2d gimnazjum z zebranymi 4.591 nakrętkami.

Cieszy fakt, że NAJMŁODSI są PROEKOLOGICZNI. To dobrze rokuje na przyszłość. Jest duża szansa, że będziemy żyli w zdrowym środowisku naturalnym. Powinniśmy wszyscy wziąć przykład z klasy 2a i 1a. WIELKIE GRATULACJE.

Pamiętajcie, że przy realizacji każdego zadania liczy się współpraca

całego zespołu klasowego.

Zbiórka NOŚNIKÓW CD i DVD oraz BATERII (zadanie 2 - EKO) została przesunięta do 8 listopada 2017 r. (tj. do środy). Zapraszamy wszystkich do włączenia się w naszą rywalizację. BĄDŹ EKO - segreguj surowce wtórne.

szczegółowe wyniki rywalizacji i protokół komisji...


Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT - rusza ekologiczne współzawodnictwo klas (18 października 2017 r.)

„Z ekologią za pan brat” to hasło przewodnie Szkolnego Koła Ekologiczno - Turystyczno - Przyrodniczego, zgodnie, z którym będziemy promować działania i uczestniczyć w akcjach o powyższej tematyce w roku szkolnym 2017/2018.

Celem SKETP jest szerzenie wiedzy i zachowań ekologicznych wśród młodzieży.

Podczas zajęć związanych z ekologią, ochroną przyrody, będziemy wykorzystywać najskuteczniejsze metody propagowania ekologicznego sposobu „bycia”, takich jak zajęcia tematyczne, prelekcje, konkursy, wycieczki do miejsc związanych z ochroną środowiska i ukazujących walory przyrodnicze.

Obcując z przyrodą i poznając ją, możemy dostrzec jej wyjątkowość, zrozumieć zależność pomiędzy naszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a warunkami, w jakimi przebywamy.

Myśl „Z ekologią za pan brat” będzie towarzyszyć działaniom naszego Koła i uczniom naszej szkoły przez cały rok.

Na początek zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem ekologicznego współzawodnictwa klas o tytuł PROMOTORA EKOLOGII Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku.


DRUŻYNA Z G2 NA PODIUM (24 marca 2017 r.)

24 marca 2017 odbył się CZWARTY etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego młodzież i ich opiekunów przywitała wicemarszałek Maria Kurowska oraz dyrekcja i przedstawiciele Parków Krajobrazowych w Krośnie i Przemyślu. Gorące słowa skierowała do młodzieży Pani WiceMarszałek:

"Cieszę się, że wśród ludzi młodych jest tylu pasjonatów przyrody,

że dostrzegacie piękno i urok miejsc, w których mieszkacie, uczycie się.

Parki krajobrazowe ze względu na swoje wartości przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe,

a także na walory krajobrazowe są obszarami chronionymi.

Musimy zrobić wszystko, by te wartości zachować dla następnych pokoleń.

Fakt, że interesujecie się przyrodą, że chcecie lepiej poznawać miejsca tak bogate

w różnorodną faunę i florę oznacza, że macie świadomość, jakim dobrem narodowym

jest nasza piękna podkarpacka i polska przyroda".

Celem konkursu było:

--- zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych,

--- zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska,

--- jak również kształtowanie świadomości i rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody.

Udział w konkursie, obok poszerzenia wiedzy uczestników, kształtował  proekologiczne postawy młodego pokolenia.

W konkursie rywalizowało 9 czteroosobowych zespołów, reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych i ich otulin, położonych na terenie województwa podkarpackiego.

Drużyna z Gimnazjum nr 2 w składzie: Julia Futyma, Maria Kondyjowska, Maria Masłowska, Małgorzata Wosik pod opieką Marii Trzeciak rywalizowała o udział w finale konkursu. Zajęła wysokie III miejsce godnie reprezentując Sanok, powiat sanocki, Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Zwycięzcą została drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu.

Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe upominki z rąk  Marii Kurowskiej - WiceMarszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Kuliga - dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Łukasza Piroga - dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Jerzego Wolskiego - dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Miejsca zajęli kolejno:

I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej (254 pkt.)

II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu (243 pkt.)

III miejsce - drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku (215 pkt.)

V miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Krzywczy (207 pkt.)

V miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej (192 pkt.)

VI miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (176 pkt.).

VII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lutowiskach (132 pkt.)

VIII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lipie  (109 pkt.)

IX miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli (104 pkt.)

!!!  GRATULUJEMY uczestnikom oraz NASZYM ŚWIETNYM DZIEWCZYNOM  !!!


KOLEJNY TRIUMF UCZNIÓW Z G2 (13 stycznia 2017 r.)

W dniu 13 stycznia 2017 roku Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III - parkowy etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W dwóch miejscowościach Parków Krajobrazowych: Południowo-roztoczańskim – Horyńcu-Zdroju i Pogórza Przemyskiego - Birczy, młodzież z 8 gimnazjów pisała testy z wyboru, składające się z 25 pytań, kwalifikujące jeden zespół czteroosobowy z każdego parku krajobrazowego do kolejnego IV-wojewódzkiego etapu konkursu.

Nasza drużyna w składzie: Julia Futyma, Maria Kondyjowska, Małgorzata Wosik i Anna Masłowska po raz kolejny okazała się najlepsza z wiedzy przyrodniczo – geograficzno – ekologicznej. Pokonała wszystkie drużyny i będzie reprezentować Sanok i Gminę Sanok na etapie wojewódzkim.

Gratulujemy, czekamy na dalsze sukcesy.

Koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta Sanoka jest Piotr Kutiak, a do konkursu przygotowywała uczennice Maria Trzeciak.


EKO SANOK ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIASTA (sprawozdanie z realizacji)

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZOSTAŁY ZREALIZOWANE, ROZWIJAŁY POJĘCIA EKOLOGICZNE, ANGAŻOWAŁY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ:

- Rozwijały wrażliwości uczniów na problemy środowiska przyrodniczego.

- Kształtowały proekologiczną motywację uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska.

- Uświadomiły o wpływie dobrych i złych nawyków na stan środowiska, poprzez obcowanie z przyrodą podczas wycieczek i spotkań o charakterze ekologicznym.

- Budowały postawy odpowiedzialnego i świadomego człowieka, poprzez wpływ zachowania jednostki na życie ogółu, poprzez wpływ działań w swojej okolicy i zależności do stanu środowiska na świecie.

- Uwrażliwiały na piękno i oryginalność różnych miejsc naszego regionu. Rozwijały pasje, oraz dociekliwość badawczą, jednocześnie promując ekologiczne postawy wśród uczniów.

- Wykazywały skutki nieodpowiedzialnej i nieodwracalnej ingerencji człowieka w świecie przyrody.

- Uczyły obowiązku dbania o przyrodę przez każdego obywatela naszego miasta.


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS (rok szkolny 2016/2017)

ZADANIE 1 - EKO - zbiórka baterii,

ZADANIE 2 - EKO - zbiórka plastikowych nakrętek,

ZADANIE 3 - EKO - jesienny Sanok w fotografii,

ZADANIE 4 - EKO - ekologiczne ozdoby choinkowe,

ZADANIE 5 - EKO - międzyklasowy quiz ekologiczny i zbiórka baterii,

ZADANIE 6 - EKO - zbiórka plastikowych nakrętek,

ZADANIE 7 - EKO - zbiórka baterii,

ZADANIE 8 - EKO - zbiórka starych, zużytych telefonów komórkowych,

ZADANIE 9 - EKO - zbiórka zużytych tonerów.


ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 1-EKO, wrzesień 2015)

 


ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 6-EKO, marzec 2013)

 


ZBIÓRKA PUSZEK ALUMINIOWYCH ( zadanie 5-EKO, luty 2013)

 

Celem akcji było uświadomienie młodzieży o konieczności odzyskiwania odpadów z puszek aluminiowych oraz poddawaniu ich recyklingowy.
Pamiętajmy że:
 - puszki aluminiowe nie ulegają rozkładowi,
 - każda wyrzucona puszka zalega w glebie tysiące lat,
 - puszki należy segregować i poddawać recyklingowi,
 - surowce utworzone z odzysku wtórnie dodaje się do plastiku, produkcji polarów czy innej odzieży
   ochronnej.


ZBIÓRKA BATERII (zadanie 4-EKO, styczeń 2013)

 

Baterie zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Należy je bezwzględnie oddzielnie od innych odpadów, ponieważ zawarte w nich składniki (w szczególności metale ciężkie) w kontakcie z glebą lub wodą powodują ich skażenie.
Dla przykładu: 1 bateria z zegarka elektronicznego może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.
W I turze zbiórki zebraliśmy 3.920 szt. baterii. Przypominamy, że zbiórka trwa cały rok.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc, Sabina Bednarczyk, Marzena Brejta (nauczyciele – koordynatorzy),
Katarzyna Benedyk, Katarzyna Hydzik, Jagoda Hydzik, Piotr Nowicki, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego).
 


ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK (zadanie 3-EKO, grudzień 2012)

W ramach rywalizacji między klasowej największym zainteresowaniem cieszyła się zbiórka plastikowych zakrętek.
Głównym i niezaprzeczalnie najważniejszym aspektem jest to że poprzez zbiórkę zakrętek pomagamy nie tylko przyrodzie chroniąc jej naturalne zasoby, ale możemy pomóc potrzebującym. Nakrętki oddawane są w celach przetwarzania ich na inny surowiec, za co uzyskiwana jest pomoc. Nasza zbiórka przeznaczona jest dla Marcina Kasprzyckiego, na pomoc w zakupieniu wózka inwalidzkiego.
I tura zbiórki zakończyła się ogromnym sukcesem z czego jesteśmy bardzo dumni dziękujemy naszym uczniom, ich rodzinom i przyjaciołom. Zbiórka nakrętek jest skuteczna przy ogromnej ich ilości.
400 - 450 nakrętek waży kilogram.
Nasza szkoła zebrała 141.876 zakrętek co daje 355 kg plastiku.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc, Sabina Bednarczyk, Marzena Brejta (nauczyciele – koordynatorzy),
Katarzyna Benedyk, Katarzyna Hydzik, Jagoda Hydzik, Piotr Nowicki, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego).


ZBIÓRKA BUTELEK PLASTIKOWYCH PET ( zadanie 2-EKO, grudzień 2012)

Uczniowie naszego gimnazjum wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w zbiórce butelek PET.
Celem akcji było:
 a. uświadomienie konieczności segregacji odpadów surowców wtórnych,
 b. uświadomienie wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Ogółem zebrano 3,191 butelek plastikowych PET.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie:
Maria Trzeciak, Katarzyna Benedyk, Katarzyna Haduch, Jagoda Haduch, Piotr Nowicki, Paweł Janiec, Adam Faciszewski, Jakub Bindas, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego).
 


WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 1-EKO, październik 2012)

Wielka Zbiórka makulatury okazała się dużym sukcesem naszej młodzieży.
Pamiętajmy, jeden człowiek zużywa ok. 240 kg papieru, do wytworzenia takiej ilości potrzeba 4 drzew lub 270 kg makulatury. Jest to jednocześnie najlepsze rozwiązanie efektywnej redukcji odpadów.
Ogółem zebrano 880 kg wtórnego surowca, z tego uczniowie naszej szkoły przynieśli 584 kg, 296 kg została zebrana przez nauczycieli i administrację szkoły.
 


 
Data i Godzina:
Do końca wakacji:
Plan lekcji:
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY SP8

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

SUKCESY
naszych uczniów

NAJLEPSI
sportowcy szkoły

RÓŻNOŚCI

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę