.....:::   od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku   :::.....
׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

  - AKTUALNO¦CI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZˇD

  - LAUREACI I FINALIŚCI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - ART GALERIA

  - INNOWACJE
                   PEDAGOGICZNE
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku...
            - harmonogram 2018/2019

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  - PLAN LEKCJI

  DLA RODZICÓW

  - OCHRONA DANYCH
                      OSOBOWYCH

  - REKRUTACJA DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - ŚWIETLICA

  - STOŁÓWKA SZKOLNA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  - PLAN NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - ZIMOWY KADR

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁO¦NIKÓW
                       FILMOWYCH

  - WYCIECZKI

  DYPLOMY
I PODZIĘKOWANIA

 
Movie1

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku


HARMONOGRAM INNOWACJI w roku szkolnym 2018/2019


 

CYKL EDUKACYJNY 2018-2019

„To MY WeDo-wianie”
innowacyjny program nauczania programowania i robotyki w klasach czwartych

autorstwa pana Wacława Bojarskiego

 

„Mistrzostwa Sanoka w ROBOTYCE”
innowacyjny program nauczania programowania i robotyki w klasach szóstej

autorstwa pana Wacława Bojarskiego

 

 


 

CYKL EDUKACYJNY 2017-2022 - klasy czwarte

„INTERAKTYWNA MATEMATYKA”
matematyka z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

autorstwa pani Anny Stru¶

pani Katarzyny ¦cieranki
 

„WEJD¬ W MAGICZNY ¦WIAT ANGIELSKIEGO”
innowacyjny program nauczania języka angielskiego

autorstwa pani Marzeny Brejty
pani Magdaleny Marczak
pani Izydory Rydosz,
pani Agaty Ostrowskiej
pani Barbary Silarskiej
 

DEUTSCH? – POURQUOI PAS!
innowacyjny program nauczania języka francuskiego i języka niemieckiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej,

pani Grażyny Osieczko

pani Anny Gładysiewicz

 

PIŁKA RĘCZNA
innowacyjny program nauczania wychowania fizycznego

autorstwa pana Grzegorza Miranowicza

 

UNIHOKEJ
innowacyjny program nauczania wychowania fizycznego

autorstwa pana Adama Dmitrzaka

pana Sebastiana Wasylika

pana Grzegorza Miranowicza

 

 

 


CYKL EDUKACYJNY 2017-2019 - klasy siódme

„CYFROWA MATEMATYKA”
matematyka z wykorzystaniem komputera

autorstwa pani Anny Stru¶
 

„ZAINWESTUJ W PRZYSZŁO¦Ć”
innowacyjny program nauczania języka angielskiego

autorstwa pani Marzeny Brejty
pani Magdaleny Marczak
pani Izydory Rydosz,
pani Agaty Ostrowskiej
pani Barbary Silarskiej
 

SALUT! CA VA?
innowacyjny program nauczania języka francuskiego rozszerzaj±cy zakres wiadomo¶ci i umiejętno¶ci językowych z ukierunkowaniem na polsko-francusk± wymianę młodzieży

autorstwa pani Beaty Jankowskiej

 

 


CYKL EDUKACYJNY 2016-2019

„ANGIELSKI TWOIM OKNEM NA ¦WIAT”
innowacyjny program nauczania języka angielskiego rozszerzaj±cy zakres wiadomo¶ci i umiejętno¶ci językowych

autorstwa pani Marzeny Brejty
pani Magdaleny Marczak
pani Izydory Rydosz,
pani Agaty Ostrowskiej
pani Barbary Silarskiej
 


„PARTNERSTWO MIĘDZYNARODOWE KLUCZEM

DO JĘZYKOWEGO SUKCESU”
innowacyjny program nauczania języka francuskiego rozszerzaj±cy zakres wiadomo¶ci i umiejętno¶ci językowych z ukierunkowaniem na polsko-francusk± wymianę młodzieży

autorstwa pani Beaty Jankowskiej


INNOWACJA TEATRALNO - DZIENNIKARSKA

autorstwa pani Małgorzaty Mazur
pani Beaty Jankowskiej


„MATEMATYKA JEST JAK GRA”-
szachy i inne gry logiczne w nauczaniu matematyki

autorstwa pani Anny Stru¶
pana Adama Koconia


INNOWACJA  PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

O PROFILU SIATKÓWKI I UNIHOKEJA

autorstwa pana Grzegorza Miranowicza
pana Adama Koconia

 


CYKL EDUKACYJNY 2015-2018

„ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU”
innowacja z języka angielskiego

autorstwa pani Marzeny Brejty, pani Izydory Rydosz


„POZNAJ JĘZYK, ZDOBˇD¬ PRZYJACIÓŁ”
innowacje z języka francuskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej


„MY¦L LOGICZNIE, DZIAŁAJ PRAKTYCZNIE”
innowacja z matematyki

autorstwa pani Anny Stru¶


„KLASA ARTYSTYCZNO – DZIENNIKARSKA”
innowacja z języka polskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej,
pani Marzeny Radwańskiej


„ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI I UNIHOKEJA”

innowacja z wychowania fizycznego

autorstwa pana Sebastiana Wasylika,
pana Adama Koconia
 


 
 
Data i Godzina:
Koniec wkacji za:
Plan lekcji:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokszałc±ce
II Liceum Ogólnokszałc±ce
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2001